Kurs łączony na prawo jazdy kat. CE + D

Kurs łączony przeznaczony jest dla osób, które chcą zostać kierowcą ciężarówki z przyczepą i autobusu, a nie posiadają prawa jazdy kategorii CE i D.

  • 25 godzin zajęć praktycznych z kat. CE,
  • 20 godzin zajęć teoretycznych i 40 godzin zajęć praktycznych z kat. D,
  • materiały szkoleniowe,
  • egzamin wewnętrzny z kat. CE (1x praktyka) i z kat. D (1x teoria, 1x praktyka).
  • Suma godzin 88
Jesteś zainteresowany? Zgłoś się do nas!

Koszt kursu | 7500 PLN

kat. CE – manual, kat. D – automat

Koszt kursu | 8100 PLN

kat. C i D – manual

Jazdy uzupełniające – manual

kat. CE – 60 min  |  165 PLN
kat. D – 60 min  |  190 PLN

Jazdy uzupełniające – automat

kat. D – 60 min  |  165 PLN

Wymagany wiek

24 lat
21 lat * po rozpoczęciu kwalifikacji wstępnej.
19 lat * dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
21 lat * dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Policji oraz Straży Granicznej.

Warunki niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu

* Profil kandydata na kierowcę – numer PKK do kat. CE i D
* Pozytywny egzamin państwowy z teorii
* Dowód osobisty do wglądu
* Prawo jazdy kategorii B i C
* Wniesiona opłata
* Odpowiedni strój ochronny – zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne

Na zajęcia praktyczne (jazdę) należy zapewnić sobie odpowiednie obuwie. Zabrania się używania klapek, sandałów, wysokich szpilek.
* Powyższe wymogi obowiązują również na egzaminie państwowym w WORD.

Zajęcia praktyczne z kat. CE rezerwowane są samodzielnie przez osobę szkoloną po pozytywnym zaliczeniu teoretycznym w elektronicznym systemie biuro.dobreOSK.pl, zgodnie z dyspozycyjnością instruktorów nauki jazdy (cykl  2/2 i 2/3).
Zajęcia praktyczne z kat. D rezerwowane są po pozytywnym zaliczeniu teoretycznym przez osoby z biura Kobra, zgodnie z dyspozycyjnością instruktorów nauki jazdy (cykl  2/2 i 2/3).
* Nauka rezerwacji i odwoływania zajęć praktycznych w elektronicznym systemie odbywa się już na etapie zajęć teoretycznych i przypominana po zaliczeniu teoretycznym.

Zaliczenia teoretyczne

Zaliczenia teoretyczne dopuszczające do zajęć praktycznych (po zakończonej teorii) od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-18:00.

Uwaga! zaliczenia teoretyczne są bezpłatne.

* zaliczenie teoretyczne – 3 (trzy) testy pod rząd,
* ilość zaliczeń dziennie – 1 (jeden) x dziennie,
* dopuszczenie do zajęć praktycznych – dwa testy pozytywne z trzech.