Kursy na prawo jazdy - Kategoria CE (kurs łączony)

MENU

MENU

Kategoria C+CE (kurs łączony)

4700 PLN

Kurs podstawowy

Kurs pod nazwą - kat. C+CE - pakiet skrócony


W cenie pakietu otrzymujesz
kategoria C – 20 godzin teorii, 20 godzin praktyki, 1 godzina egzaminu wewnętrznego z teorii, 1 godzina egzaminu wewnętrznego z praktyki, materiały szkoleniowe.

kategoria CE – 25 godzin praktyki, 1 godzina egzaminu wewnętrznego z praktyki.

Suma godzin 67  |  4700 PLN

 

Wymagany wiek

21 lat
18 lat – (rozpoczęta kwalifikacja wstępna)
19 lat – (funkcjonariusz kierujący pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej)
18 lat – (żołnierz kierujący pojazdami sił zbrojnych)


Warunki przystąpienia do szkolenia

Warunkiem przystąpienia do skróconego szkolenia na prawo jazdy kat. C+CE jest uzyskanie w Wydziale Komunikacji profilu kursanta (PKK) na dwie kategorie.

Kategoria C+CE (kurs łączony)

5400 PLN

Kurs indywidualny

Kurs pod nazwą - kat. C+CE - pakiet skrócony indywidualny


W cenie pakietu otrzymujesz
kategoria C – 20 godzin teorii, 20 godzin praktyki, 1 godzina egzaminu wewnętrznego z teorii, 1 godzina egzaminu wewnętrznego z praktyki, materiały szkoleniowe.

kategoria CE – 25 godzin praktyki, 1 godzina egzaminu wewnętrznego z praktyki.

Suma godzin 67  |  5400 PLN


Wymagany wiek

21 lat
18 lat – (rozpoczęta kwalifikacja wstępna)
19 lat – (funkcjonariusz kierujący pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej)
18 lat – (żołnierz kierujący pojazdami sił zbrojnych)