Kurs łączony na prawo jazdy kat. C + D indywidualny

Kurs łączony – pakiet indywidualny przeznaczony jest dla osób, które potrzebują zrobić kurs prawa jazdy w ekspresowym tempie, które żyją bardzo aktywnie i chcą zaoszczędzić swój czas. Dzięki temu, można samemu zaplanować zajęcia teoretyczne i zlecić nam rezerwacje wszystkich zajęć praktycznych.

  • 15 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych z kat. C,
  • 15 godzin zajęć teoretycznych i 40 godzin zajęć praktycznych z kat. D,
  • materiały szkoleniowe,
  • egzamin wewnętrzny z kat. C (1x teoria, 1x praktyka) i z kat. D (1x teoria, 1x praktyka).
  • Suma godzin 94
Jesteś zainteresowany? Zgłoś się do nas!

Koszt kursu | 8300 PLN

kat. C – manual, kat. D – automat

Koszt kursu | 8900 PLN

kat. C i D – manual

Jazdy uzupełniające – manual

kat. C – 60 min  |  150 PLN
kat. D – 60 min  |  190 PLN

Jazdy uzupełniające – automat

kat. D – 60 min  |  165 PLN

Wymagany wiek

24 lat
21 lat * po rozpoczęciu kwalifikacji wstępnej.
19 lat * dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
21 lat * dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Policji oraz Straży Granicznej.

Warunki niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu

* Profil kandydata na kierowcę – numer PKK do kat. C i D
* Dowód osobisty do wglądu
* Prawo jazdy kategorii B
* Wniesiona opłata
* Odpowiedni strój ochronny – zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne

Na zajęcia praktyczne (jazdę) należy zapewnić sobie odpowiednie obuwie. Zabrania się używania klapek, sandałów, wysokich szpilek.
* Powyższe wymogi obowiązują również na egzaminie państwowym w WORD.

Zajęcia praktyczne rezerwowane są po pozytywnym zaliczeniu teoretycznym przez osoby z biura Kobra, zgodnie z dyspozycyjnością osoby szkolonej.


* Nauka odwoływania zajęć praktycznych w elektronicznym systemie odbywa się po pozytywnym zaliczeniu teorii.

Zaliczenia teoretyczne

Zaliczenia teoretyczne dopuszczające do zajęć praktycznych (po zakończonej teorii) od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-18:00.

Uwaga! zaliczenia teoretyczne są bezpłatne.

* zaliczenie teoretyczne – 3 (trzy) testy pod rząd,
* ilość zaliczeń dziennie – 1 (jeden) x dziennie,
* dopuszczenie do zajęć praktycznych – dwa testy pozytywne z trzech.