Szkolenie okresowe C, CE, C1, C1E – kurs indywidualny

Dla kierowców posiadających prawo jazdy kategorii C1, C1E, C, CE, wydane do dnia 10 września 2009 r. lub uzyskały już świadectwo kwalifikacji zawodowej i chcą przedłużyć jego ważność o kolejne 5 lat. Możliwość szkolenia na odległość.

  • 7 godzin szkolenia teoretycznego w formie zajęć online – nauczanie na odległość
  • 24,5 godziny szkolenia teoretycznego w formie „e-learning” w OSK Kobra
  • 3,5 godziny jako ćwiczenia lub zajęć praktycznych w ruchu drogowym
  • Suma godzin | 35
Jesteś zainteresowany? Zgłoś się do nas!

Koszt szkolenia | 1350 PLN

Czas szkolenia

* dziennie maksymalnie 7 godzin
* minimalny okres szkolenia 5 dni po 7 godzin

Warunki niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu

* Profil kierowcy zawodowego – numer PKZ
* Dowód osobisty, prawo jazdy do wglądu
* Wniesiona opłata

Profil Kierowcy Zawodowego – PKZ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do kursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają profil kierowcy zawodowegoPKZ wydany na podstawie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy zgodnie z art. 39j i 39k Ustawy o transporcie drogowym. Profil kierowcy zawodowego pobrać można w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania kandydata na kierowcę zawodowego.

Test kwalifikacyjny – egzamin państwowy

Nie dotyczy