MENU

MENU

Kurs uzupełniający dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kategorii C

Instruktor nauki jazdy kat. C - kurs stacjonarny | 2800 PLN


Suma godzin: 107
8 godzin teorii w formie zajęć stacjonarnych,
89 godzin praktyki w OSK KOBRA,
2 godziny wykładów stacjonarnych w ODTJ – Toruń,
5 godzin praktyki w ODTJ – Toruń,
3 godziny egzaminu wewnętrznego,
90 dniowy dostęp do testów online,

Najbliższe terminy kursów:

24-02-2022    |    21-04-2022    |    23-06-2022    |    25-08-2022    |    13-10-2022    |    08-12-2022

Godziny szkoleń:

17:00 – 21:15

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wykonanie wszystkich poniższych punktów (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) najpóźniej trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.
1. Rejestracja i prawidłowo wypełnione zgłoszenie.
2. Wniesienie opłaty.
3. Posiadanie przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii C.

4. Posiadanie uprawnienia instruktora nauki jazdy kategorii B od 3 lat.

5. Posiadanie ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych.
6. Posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
7. Posiadanie zaświadczenia o niekaralności (można je uzyskać przez Internet).
8. Dostarczenie do OSK Kobra:
a) skanów badań lekarskich,
b) skan zaświadczenia o niekaralności,
c) skan legitymacji instruktora nauki jazdy,
d) skan prawa jazdy.

Kurs uzupełniający dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kategorii D

Instruktor nauki jazdy kat. D - kurs stacjonarny | 2800 PLN


Suma godzin: 102
8 godzin teorii w formie zajęć stacjonarnych,
84 godzin praktyki w OSK KOBRA,
2 godziny wykładów stacjonarnych w ODTJ – Toruń,
5 godzin praktyki w ODTJ – Toruń,
3 godziny egzaminu wewnętrznego,
90 dniowy dostęp do testów online,

Najbliższe terminy kursów:

24-02-2022    |    21-04-2022    |    23-06-2022    |    25-08-2022    |    13-10-2022    |    08-12-2022

Godziny szkoleń:

17:00 – 21:15

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wykonanie wszystkich poniższych punktów (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) najpóźniej trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.
1. Rejestracja i prawidłowo wypełnione zgłoszenie.
2. Wniesienie opłaty.
3. Posiadanie przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii D.

4. Posiadanie uprawnienia instruktora nauki jazdy kategorii B od 3 lat.

5. Posiadanie ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych.
6. Posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
7. Posiadanie zaświadczenia o niekaralności (można je uzyskać przez Internet).
8. Dostarczenie do OSK Kobra:
a) skanów badań lekarskich,
b) skan zaświadczenia o niekaralności,
c) skan legitymacji instruktora nauki jazdy,
d) skan prawa jazdy.

Kurs uzupełniający dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kategorii BE

Instruktor nauki jazdy kat. BE - kurs stacjonarny | 2800 PLN


Suma godzin: 107
8 godzin teorii w formie zajęć stacjonarnych,
89 godzin praktyki w OSK KOBRA,
2 godziny wykładów stacjonarnych w ODTJ – Toruń,
5 godzin praktyki w ODTJ – Toruń,
3 godziny egzaminu wewnętrznego,
90 dniowy dostęp do testów online,

Najbliższe terminy kursów:

24-02-2022    |    21-04-2022    |    23-06-2022    |    25-08-2022    |    13-10-2022    |    08-12-2022

Godziny szkoleń:

17:00 – 21:15

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wykonanie wszystkich poniższych punktów (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) najpóźniej trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.
1. Rejestracja i prawidłowo wypełnione zgłoszenie.
2. Wniesienie opłaty.
3. Posiadanie przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii BE.

4. Posiadanie uprawnienia instruktora nauki jazdy kategorii B od 3 lat.

5. Posiadanie ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych.
6. Posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
7. Posiadanie zaświadczenia o niekaralności (można je uzyskać przez Internet).
8. Dostarczenie do OSK Kobra:
a) skanów badań lekarskich,
b) skan zaświadczenia o niekaralności,
c) skan legitymacji instruktora nauki jazdy,
d) skan prawa jazdy.

Kurs uzupełniający dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kategorii CE

Instruktor nauki jazdy kat. CE - kurs stacjonarny | 2800 PLN


Suma godzin: 92
8 godzin teorii w formie zajęć stacjonarnych,
74 godzin praktyki w OSK KOBRA,
2 godziny wykładów stacjonarnych w ODTJ – Toruń,
5 godzin praktyki w ODTJ – Toruń,
3 godziny egzaminu wewnętrznego,
90 dniowy dostęp do testów online,

Najbliższe terminy kursów:

24-02-2022    |    21-04-2022    |    23-06-2022    |    25-08-2022    |    13-10-2022    |    08-12-2022

Godziny szkoleń:

17:00 – 21:15

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wykonanie wszystkich poniższych punktów (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) najpóźniej trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.
1. Rejestracja i prawidłowo wypełnione zgłoszenie.
2. Wniesienie opłaty.
3. Posiadanie przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii CE.

4. Posiadanie uprawnienia instruktora nauki jazdy kategorii B od 3 lat.

5. Posiadanie ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych.
6. Posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
7. Posiadanie zaświadczenia o niekaralności (można je uzyskać przez Internet).
8. Dostarczenie do OSK Kobra:
a) skanów badań lekarskich,
b) skan zaświadczenia o niekaralności,
c) skan legitymacji instruktora nauki jazdy,
d) skan prawa jazdy.