Kursy podstawowe dla kandydatów na instruktorów

MENU

MENU

Szkolenie podstawowe dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kategorii B

Instruktor nauki jazdy kat. B - szkolenie stacjonarne


  • 130 godzin teorii, 94 godzin praktyki,

  • 3 godziny egzaminu wewnętrznego,

  • materiały szkoleniowe.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Posiadanie przez okres co najmniej 2 lat prawa jazdy kategorii B,
2. Posiadanie ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych,
3. Posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych,

4. Posiadanie zaświadczenia o niekaralności (można je uzyskać przez Internet),

5. Ksero prawa jazdy,
6. Ksero dowodu osobistego.

 

Suma godzin 227 | 4000 PLN


Ważna informacja
* Cena szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w ODTJ

Szkolenie podstawowe dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kategorii A

Instruktor nauki jazdy kat. A - szkolenie stacjonarne


  • 130 godzin teorii, 74 godzin praktyki,

  • 3 godziny egzaminu wewnętrznego,

  • materiały szkoleniowe.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Posiadanie przez okres co najmniej 2 lat prawa jazdy kategorii B,
2. Posiadanie ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych,
3. Posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych,

4. Posiadanie zaświadczenia o niekaralności (można je uzyskać przez Internet),

5. Ksero prawa jazdy,
6. Ksero dowodu osobistego.

 

Suma godzin 207 | 4000 PLN


Ważna informacja
* Cena szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w ODTJ