MENU

MENU

Kurs podstawowy dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kategorii B

Instruktor nauki jazdy kat. B - kurs stacjonarny | 4600 PLN


Suma godzin: 227
128 godzin teorii w formie zajęć stacjonarnych,
89 godzin praktyki w OSK KOBRA,
2 godziny wykładów stacjonarnych w ODTJ – Toruń,
5 godzin praktyki w ODTJ – Toruń,
3 godziny egzaminu wewnętrznego,
90 dniowy dostęp do testów online,

Najbliższe terminy kursów:

24-02-2022    |    21-04-2022    |    23-06-2022    |    25-08-2022    |    13-10-2022    |    08-12-2022

Godziny szkoleń:

17:00 – 21:15

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wykonanie wszystkich poniższych punktów (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) najpóźniej trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.
1. Rejestracja i prawidłowo wypełnione zgłoszenie.
2. Wniesienie opłaty.
3. Posiadanie przez okres co najmniej 2 lat prawa jazdy kategorii B.
4. Posiadanie ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych.
5. Posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
6. Posiadanie zaświadczenia o niekaralności (można je uzyskać przez Internet).
7. Dostarczenie do OSK Kobra:
a) skanów badań lekarskich,
b) skan zaświadczenia o niekaralności,
c) skan prawa jazdy.

Kurs podstawowy dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kategorii A

Instruktor nauki jazdy kat. A - kurs stacjonarny | 4600 PLN


Suma godzin: 207
128 godzin teorii w formie zajęć stacjonarnych,
69 godzin praktyki w OSK KOBRA,
2 godziny wykładów stacjonarnych w ODTJ – Toruń,
5 godzin praktyki w ODTJ – Toruń,
3 godziny egzaminu wewnętrznego,
90 dniowy dostęp do testów online,

Najbliższe terminy kursów:

24-02-2022    |    21-04-2022    |    23-06-2022    |    25-08-2022    |    13-10-2022    |    08-12-2022

Godziny szkoleń:

17:00 – 21:15

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wykonanie wszystkich poniższych punktów (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) najpóźniej trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.
1. Rejestracja i prawidłowo wypełnione zgłoszenie.
2. Wniesienie opłaty.
3. Posiadanie przez okres co najmniej 2 lat prawa jazdy kategorii A.
4. Posiadanie ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych.
5. Posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
6. Posiadanie zaświadczenia o niekaralności (można je uzyskać przez Internet).
7. Dostarczenie do OSK Kobra:
a) skanów badań lekarskich,
b) skan zaświadczenia o niekaralności,
c) skan prawa jazdy.