MENU

MENU

Kurs uzupełniający dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kategorii C

Instruktor nauki jazdy kat. C - kurs online | 2400 PLN


Suma godzin: 107
8 godzin teorii w formie zajęć live streaming (online),
89 godzin praktyki w wybranym przez Ciebie OSK (lista partnerów),
2 godziny wykładów stacjonarnych w ODTJ – Toruń,
5 godzin praktyki w ODTJ – Toruń,
3 godziny egzaminu wewnętrznego,
90 dniowy dostęp do video learning,
90 dniowy dostęp do testów online.

Najbliższe terminy kursów:

22-02-2022 godz. 17:00    |    19-04-2022  godz. 17:00   |    21-06-2022  godz. 17:00

23-08-2022 godz. 17:00    |    11-10-2022 godz. 17:00      |   06-12-2022 godz. 17:00

Harmonogram szkolenia:  ?   C 22-02-2022  ?

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu online jest wykonanie wszystkich poniższych punktów (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) najpóźniej trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.
1. Rejestracja i prawidłowo wypełnione zgłoszenie.
2. Wniesienie opłaty.
3. Posiadanie przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii C.

4. Posiadanie uprawnienia instruktora nauki jazdy kategorii B od 3 lat.

5. Posiadanie ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych.
6. Posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
7. Posiadanie zaświadczenia o niekaralności (można je uzyskać przez Internet).
8. Wysłanie na adres oso@osolive.pl
a) skanów badań lekarskich,
b) skan zaświadczenia o niekaralności,
c) skan legitymacji instruktora nauki jazdy,
d) skan prawa jazdy.

 

?  chcę się zapisać  ?

 

 

 

 

Kurs uzupełniający dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kategorii D

Instruktor nauki jazdy kat. D - kurs online | 2400 PLN


Suma godzin: 102
8 godzin teorii w formie zajęć live streaming (online),
84 godzin praktyki w wybranym przez Ciebie OSK (lista partnerów),
2 godziny wykładów stacjonarnych w ODTJ – Toruń,
5 godzin praktyki w ODTJ – Toruń,
3 godziny egzaminu wewnętrznego,
90 dniowy dostęp do video learning,
90 dniowy dostęp do testów online.

Najbliższe terminy kursów:

22-02-2022 godz. 17:00    |    19-04-2022  godz. 17:00   |    21-06-2022  godz. 17:00

23-08-2022 godz. 17:00    |    11-10-2022 godz. 17:00      |   06-12-2022 godz. 17:00

Harmonogram szkolenia:  ?   D 22-02-2022  ?

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu online jest wykonanie wszystkich poniższych punktów (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) najpóźniej trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.
1. Rejestracja i prawidłowo wypełnione zgłoszenie.
2. Wniesienie opłaty.
3. Posiadanie przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii D.

4. Posiadanie uprawnienia instruktora nauki jazdy kategorii B od 3 lat.

5. Posiadanie ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych.
6. Posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
7. Posiadanie zaświadczenia o niekaralności (można je uzyskać przez Internet).
8. Wysłanie na adres oso@osolive.pl
a) skanów badań lekarskich,
b) skan zaświadczenia o niekaralności,
c) skan legitymacji instruktora nauki jazdy,
d) skan prawa jazdy.

 

?  chcę się zapisać  ?

 

 

 

 

Kurs uzupełniający dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kategorii BE

Instruktor nauki jazdy kat. BE - kurs online | 2400 PLN


Suma godzin: 107
8 godzin teorii w formie zajęć live streaming (online),
89 godzin praktyki w wybranym przez Ciebie OSK (lista partnerów),
2 godziny wykładów stacjonarnych w ODTJ – Toruń,
5 godzin praktyki w ODTJ – Toruń,
3 godziny egzaminu wewnętrznego,
90 dniowy dostęp do video learning,
90 dniowy dostęp do testów online.

Najbliższe terminy kursów:

22-02-2022 godz. 17:00    |    19-04-2022  godz. 17:00   |    21-06-2022  godz. 17:00

23-08-2022 godz. 17:00    |    11-10-2022 godz. 17:00      |   06-12-2022 godz. 17:00

Harmonogram szkolenia:  ?   BE 22-02-2022  ?

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu online jest wykonanie wszystkich poniższych punktów (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) najpóźniej trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.
1. Rejestracja i prawidłowo wypełnione zgłoszenie.
2. Wniesienie opłaty.
3. Posiadanie przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii BE.

4. Posiadanie uprawnienia instruktora nauki jazdy kategorii B od 3 lat.

5. Posiadanie ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych.
6. Posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
7. Posiadanie zaświadczenia o niekaralności (można je uzyskać przez Internet).
8. Wysłanie na adres oso@osolive.pl
a) skanów badań lekarskich,
b) skan zaświadczenia o niekaralności,
c) skan legitymacji instruktora nauki jazdy,
d) skan prawa jazdy.

 

?  chcę się zapisać  ?

 

 

 

 

Kurs uzupełniający dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kategorii CE

Instruktor nauki jazdy kat. CE - kurs online | 2400 PLN


Suma godzin: 92
8 godzin teorii w formie zajęć live streaming (online),
74 godzin praktyki w wybranym przez Ciebie OSK (lista partnerów),
2 godziny wykładów stacjonarnych w ODTJ – Toruń,
5 godzin praktyki w ODTJ – Toruń,
3 godziny egzaminu wewnętrznego,
90 dniowy dostęp do video learning,
90 dniowy dostęp do testów online.

Najbliższe terminy kursów:

22-02-2022 godz. 17:00    |    19-04-2022  godz. 17:00   |    21-06-2022  godz. 17:00

23-08-2022 godz. 17:00    |    11-10-2022 godz. 17:00      |   06-12-2022 godz. 17:00

Harmonogram szkolenia:  ?   CE 22-02-2022  ?

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu online jest wykonanie wszystkich poniższych punktów (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) najpóźniej trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.
1. Rejestracja i prawidłowo wypełnione zgłoszenie.
2. Wniesienie opłaty.
3. Posiadanie przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii CE.

4. Posiadanie uprawnienia instruktora nauki jazdy kategorii B od 3 lat.

5. Posiadanie ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych.
6. Posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych.
7. Posiadanie zaświadczenia o niekaralności (można je uzyskać przez Internet).
8. Wysłanie na adres oso@osolive.pl
a) skanów badań lekarskich,
b) skan zaświadczenia o niekaralności,
c) skan legitymacji instruktora nauki jazdy,
d) skan prawa jazdy.

 

?  chcę się zapisać  ?