Kursy uzupełniające dla instruktorów

MENU

MENU

Szkolenie uzupełniające dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kategorii C

Instruktor nauki jazdy kat. C - szkolenie stacjonarne


 

 • 10 godzin teorii, 94 godziny praktyki,

 • 3 godziny egzaminu wewnętrznego,

 • materiały szkoleniowe.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Posiadanie przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii C.
2. Posiadanie uprawnienia instruktora nauki jazdy kategorii B od 3 lat.
3. Posiadanie ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych,
4. Posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
5.
Posiadanie zaświadczenia o niekaralności (można je uzyskać przez Internet),
6.
Ksero legitymacji instruktora nauki jazdy,
7.
Ksero prawa jazdy,
8.
Ksero dowodu osobistego.

 

Suma godzin 107 | 2400 PLN


Ważna informacja
* Cena szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w ODTJ

Szkolenie uzupełniające dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kategorii D

Instruktor nauki jazdy kat. D - szkolenie stacjonarne


 • 10 godzin teorii, 89 godzin praktyki,

 • 3 godziny egzaminu wewnętrznego,

 • materiały szkoleniowe.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Posiadanie przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii D.
2. Posiadanie uprawnienia instruktora nauki jazdy kategorii B od 3 lat.
3. Posiadanie ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych,
4. Posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
5.
Posiadanie zaświadczenia o niekaralności (można je uzyskać przez Internet),
6.
Ksero legitymacji instruktora nauki jazdy,
7.
Ksero prawa jazdy,
8.
Ksero dowodu osobistego.

Suma godzin 102 | 2400 PLN


Ważna informacja
* Cena szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w ODTJ

Szkolenie uzupełniające dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kategorii BE

Instruktor nauki jazdy kat. BE - szkolenie stacjonarne


 • 10 godzin teorii, 94 godziny praktyki,

 • 3 godziny egzaminu wewnętrznego,

 • materiały szkoleniowe.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Posiadanie przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii BE.
2. Posiadanie uprawnienia instruktora nauki jazdy kategorii B od 3 lat.
3. Posiadanie ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych,
4. Posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
5.
Posiadanie zaświadczenia o niekaralności (można je uzyskać przez Internet),
6.
Ksero legitymacji instruktora nauki jazdy,
7.
Ksero prawa jazdy,
8.
Ksero dowodu osobistego.

Suma godzin 107 | 2400 PLN


Ważna informacja
* Cena szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w ODTJ

Szkolenie uzupełniające dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kategorii CE

Instruktor nauki jazdy kat. CE - szkolenie stacjonarne


 • 10 godzin teorii, 79 godzin praktyki,

 • 3 godziny egzaminu wewnętrznego,

 • materiały szkoleniowe.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Posiadanie przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii CE.
2. Posiadanie uprawnienia instruktora nauki jazdy kategorii B od 3 lat.
3. Posiadanie ważnego orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych,
4. Posiadanie ważnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
5.
Posiadanie zaświadczenia o niekaralności (można je uzyskać przez Internet),
6.
Ksero legitymacji instruktora nauki jazdy,
7.
Ksero prawa jazdy,
8.
Ksero dowodu osobistego.

Suma godzin 92 | 2400 PLN


Ważna informacja
* Cena szkolenia obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne w ODTJ