MENU

MENU

Sztuką jest ciągłe doskonalenie

790 PLN

Warsztaty

Kogo obejmuje szkolenie?


Warsztaty instruktorskie obejmują wszystkich czynnych zawodowo instruktorów i wykładowców nauki jazdy, którzy mają obowiązek uczestnictwa w corocznych warsztatach doskonalenia zawodowego.
 
Obowiązek odbycia szkolenia pod rygorem utraty uprawnień do wykonywania zawodu instruktora / wykładowcy wynika z art. 37 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o kierujących pojazdami z dnia 05.01.2013 r.
 
 
Suma godzin 14 | 790 PLN
 
10 godzin zajęć teoretycznych oraz 4 godziny zajęć praktycznych.
 
 
Ważność 1 rok
 
Do 7 stycznia każdego roku należy przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu warsztatów.

 
Osoby zainteresowane kursem

zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 11:0018:00