MENU

MENU

Kwalifikacja wstępna C, CE, CE1, C1E

4500 PLN

poniżej 21 roku

Kwalifikacja wstępna C1, C1+E, C, C+E


Dla kandydatów na kierowców i kierowców poniżej 21 roku życia, którzy uzyskali, bądź uzyskają prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, po 10 września 2009 r.

 

A. część podstawowa

  • teoretyczna – 195 godzin
B. częsć specjalistyczna
  • zajęcia teoretyczne – 65 godzin
  • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 16 godzin
  • jazdy w warunkach specjalnych – 4 godziny

Suma godzin: 280 | Cena kursu: 4500 PLN

 
Warunki niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu:
 

* Profil kierowcy zawodowego – numer PKZ do kat. C

* Prawo jazdy, dowód osobisty do wglądu w celu potwierdzenia uprawnień i tożsamości

* Wniesiona opłata
 

Kwalifikacja wstępna D, DE, DE1, D1E

4500 PLN

poniżej 23 roku

Kwalifikacja wstępna D1, D1+E, D, D+E


Dla kandydatów na kierowców i kierowców poniżej 23 roku życia,
którzy uzyskali, bądź uzyskają prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D, D+E, po 10 września 2008 r.

 

A. część podstawowa

  • teoretyczna – 195 godzin
B. częsć specjalistyczna
  • zajęcia teoretyczne – 65 godzin
  • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 16 godzin
  • jazdy w warunkach specjalnych – 4 godziny

Suma godzin: 280 | Cena kursu: 4500 PLN

 
Warunki niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu:
 

* Profil kierowcy zawodowego – numer PKZ do kat. D

* Prawo jazdy, dowód osobisty do wglądu w celu potwierdzenia uprawnień i tożsamości

* Wniesiona opłata
 

 
Osoby zainteresowane kursem

zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 11:0018:00