MENU

MENU

Kwalifikacja wstępna przyspieszona C, CE, CE1, C1E

3200 PLN

powyżej 21 roku

Kwalifikacja wstępna przyspieszona C1, C1+E, C, C+E


Dla kandydatów na kierowców i kierowców powyżej 21 roku życia, którzy uzyskali, bądź uzyskają prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, po 10 września 2009 r.

 

A. część podstawowa

  • teoretyczna – 97 godzin
B. część specjalistyczna
  • zajęcia teoretyczne – 33 godzin
  • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 8 godzin
  • jazdy w warunkach specjalnych – 2 godziny

Suma godzin: 140 | Cena kursu: 3200 PLN

 
Warunki niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu:
 

* Profil kierowcy zawodowego – numer PKZ do kat. C

* Prawo jazdy, dowód osobisty do wglądu w celu potwierdzenia uprawnień i tożsamości

* Wniesiona opłata
 

Kwalifikacja wstępna przyspieszona D1, D1+E, D, D+E

3200 PLN

powyżej 23 roku

Kwalifikacja wstępna przyspieszona D1, D1+E, D, D+E


Dla kandydatów na kierowców i kierowców powyżej 23 roku życia, którzy uzyskali, bądź uzyskają prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D, D+E, po 10 września 2008r.

 

A. część podstawowa

  • teoretyczna – 97 godzin
B. część specjalistyczna
  • zajęcia teoretyczne – 33 godzin
  • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 8 godzin
  • jazdy w warunkach specjalnych – 2 godziny

Suma godzin: 140 | Cena kursu: 3200 PLN

 
Warunki niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu:
 

* Profil kierowcy zawodowego – numer PKZ do kat. D

* Prawo jazdy, dowód osobisty do wglądu w celu potwierdzenia uprawnień i tożsamości

* Wniesiona opłata
 

 
Osoby zainteresowane kursem

zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 11:0018:00