Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona - Kobra Nauka Jazdy | Nauka Jazdy Szczecin Nowograd Gryfino

MENU

MENU

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona C, CE, CE1, C1E

900 PLN

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona C1, C1+E, C, C+E


Dla kierowców poniżej 21 roku życia, którzy uzyskali kwalifikację wstępną przyspieszoną dla prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D, D+E i zamierzają wykonywać przewozy samochodem ciężarowym.

 

A. część specjalistyczna
  • zajęcia teoretyczne – 32,5 godziny
  • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 2,5 godzin

Suma godzin: 35 | Cena kursu: 900 PLN

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona D1, D1+E, D, D+E

900 PLN

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona D1, D1+E, D, D+E


Dla kierowców powyżej 23 roku życia, którzy uzyskali kwalifikację wstępną przyspieszoną dla prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E i zamierzają wykonywać przewozy osób.

 

A. część specjalistyczna
  • zajęcia teoretyczne – 32,5 godziny
  • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 2,5 godzin

Suma godzin: 35 | Cena kursu: 900 PLN