MENU

MENU

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona C, CE, CE1, C1E

1200 PLN

poniżej 21 roku

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona C1, C1+E, C, C+E


Dla kierowców poniżej 21 roku życia, którzy uzyskali kwalifikację wstępną przyspieszoną dla prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D, D+E i zamierzają wykonywać przewozy samochodem ciężarowym.

 

A. część specjalistyczna
  • zajęcia teoretyczne – 32,5 godziny
  • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 2,5 godzin

Suma godzin: 35 | Cena kursu: 1200 PLN

 
Warunki niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu:
 

* Profil kierowcy zawodowego – numer PKZ do kat. C

* Pozytywny wynik z testu państwowego – kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

* Prawo jazdy, dowód osobisty do wglądu w celu potwierdzenia uprawnień i tożsamości

* Wniesiona opłata
 

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona D1, D1+E, D, D+E

1200 PLN

powyżej 23 roku

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona D1, D1+E, D, D+E


Dla kierowców powyżej 23 roku życia, którzy uzyskali kwalifikację wstępną przyspieszoną dla prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E i zamierzają wykonywać przewozy osób.

 

A. część specjalistyczna
  • zajęcia teoretyczne – 32,5 godziny
  • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 2,5 godzin

Suma godzin: 35 | Cena kursu: 1200 PLN

 
Warunki niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu:
 

* Profil kierowcy zawodowego – numer PKZ do kat. D

* Pozytywny wynik z testu państwowego – kwalifikacji wstępnej przyspieszonej

* Prawo jazdy, dowód osobisty do wglądu w celu potwierdzenia uprawnień i tożsamości

* Wniesiona opłata
 

 
Osoby zainteresowane kursem

zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 11:0018:00