MENU

MENU

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca C, CE, CE1, C1E

2300 PLN

poniżej 21 roku

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca C1, C1+E, C, C+E


Dla kierowców poniżej 21 roku życia, którzy uzyskali kwalifikację wstępną dla prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D, D+E i zamierzają wykonywać przewozy samochodem ciężarowym

 

A. część specjalistyczna
  • zajęcia teoretyczne – 65 godzin
  • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 16 godzin

Suma godzin: 70 | Cena kursu: 2300 PLN

 
Warunki niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu:
 

* Profil kierowcy zawodowego – numer PKZ do kat. C

* Pozytywny wynik z testu państwowego – kwalifikacji wstępnej

* Prawo jazdy, dowód osobisty do wglądu w celu potwierdzenia uprawnień i tożsamości

* Wniesiona opłata
 

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca D1, D1+E, D, D+E

2300 PLN

poniżej 23 roku

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca D1, D1+E, D, D+E


Dla kierowców poniżej 23 roku życia, którzy uzyskali kwalifikację wstępną dla prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E i zamierzają wykonywać przewozy osób.

 

A. część specjalistyczna

  • zajęcia teoretyczne – 65 godzin
  • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 16 godzin

Suma godzin: 70 | Cena kursu: 2300 PLN

 
Warunki niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu:
 

* Profil kierowcy zawodowego – numer PKZ do kat. D

* Pozytywny wynik z testu państwowego – kwalifikacji wstępnej

* Prawo jazdy, dowód osobisty do wglądu w celu potwierdzenia uprawnień i tożsamości

* Wniesiona opłata
 

 
Osoby zainteresowane kursem

zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 11:0018:00