Kwalifikacja wstępna uzupełniająca - Kobra Nauka Jazdy | Nauka Jazdy Szczecin Nowograd Gryfino

MENU

MENU

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca C, CE, CE1, C1E

1800 PLN

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca C1, C1+E, C, C+E


Dla kierowców poniżej 21 roku życia, którzy uzyskali kwalifikację wstępną dla prawa jazdy kategorii D1, D1+E, D, D+E i zamierzają wykonywać przewozy samochodem ciężarowym

 

A. część specjalistyczna
  • zajęcia teoretyczne – 65 godzin
  • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 16 godzin

Suma godzin: 70 | Cena kursu: 1800 PLN

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca D1, D1+E, D, D+E

1800 PLN

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca D1, D1+E, D, D+E


Dla kierowców poniżej 23 roku życia, którzy uzyskali kwalifikację wstępną dla prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E i zamierzają wykonywać przewozy osób.

 

A. część specjalistyczna

  • zajęcia teoretyczne – 65 godzin
  • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 16 godzin

Suma godzin: 70 | Cena kursu: 1800 PLN