MENU

MENU

Zgłaszam swoje uczestnictwo w kursie podstawowym dla kandydatów na instruktorów kat. A

kategorii A


Posiadam prawo jazdy kategorii A od co najmniej 2 lat


Data szkoleniaZobowiązuję się do uiszczenia opłaty za kurs 3800 PLNZgody i oświadczenia
Twoje informacje są poufne i nie zostaną nikomu udostęnione.

Zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności RODOJeśli wiadomość zwrotna do Ciebie nie dotarła, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce pocztowej.
Jeśli nie znajdziesz tam naszej zwrotki, skontaktuj się z nami pod numerem 509503103

&count=15&0=name&1=pesel&2=birth-place&3=phone&4=email&5=driving-license-number&6=driving-license-category&7=driving-license-valid-since&8=course-from-osk&9=am-i-exp-enough&10=date-of-event&11=oplata&12=rodo1&13=rodo2&14=rodo3&countNames=15&0Name=Imię i nazwisko&1Name=Numer PESEL&2Name=Dane adresowe&3Name=Numer telefonu&4Name=Adres email&5Name=Numer prawa jazdy&6Name=Kategorie prawa jazdy&7Name=Data wydania uprawnienia na kategorią A (z poz. nr 10)&8Name=Szkolenie polecił mi inny ośrodek (jeśli nie zostaw puste)&9Name=Posiadam prawo jazdy kategorii A od co najmniej 2 lat&10Name=Data szkolenia&11Name=Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty za kurs 3800 PLN&12Name=Zgody i oświadczenia
&13Name=&14Name=