MENU

MENU

Zgłaszam swoje uczestnictwo w kursie uzupełniającym dla kandydatów na instruktorów kat. C

kategorii C
Posiadam prawo jazdy kategorii C od co najmniej 1 roku


Jestem już instruktorem nauki jazdy od co najmniej 3 lat


Data szkoleniaZobowiązuję się do uiszczenia opłaty za kurs 2200 PLNZgody i oświadczenia
Twoje informacje są poufne i nie zostaną nikomu udostęnione.

Zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzonej działalności RODOJeśli wiadomość zwrotna do Ciebie nie dotarła, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce pocztowej.
Jeśli nie znajdziesz tam naszej zwrotki, skontaktuj się z nami pod numerem 509503103

&count=18&0=name&1=pesel&2=birth-place&3=phone&4=email&5=driving-license-number&6=driving-license-category&7=driving-license-valid-since&8=id-number&9=ewident-number&10=course-from-osk&11=am-i-exp-enough&12=am-i-expert-en&13=date-of-event&14=oplata&15=rodo1&16=rodo2&17=rodo3&countNames=18&0Name=Imię i nazwisko&1Name=Numer PESEL&2Name=Dane adresowe&3Name=Numer telefonu&4Name=Adres email&5Name=Numer prawa jazdy (z poz. nr 5)&6Name=Kategorie prawa jazdy (z poz. nr 9)&7Name=Data wydania uprawnienia na kategorię C (z poz. nr 10)&8Name=Numer legitymacji&9Name=Numer ewidencyjny&10Name=Szkolenie polecił mi inny ośrodek (jeśli nie zostaw puste)&11Name=Posiadam prawo jazdy kategorii C od co najmniej 1 roku&12Name=Jestem już instruktorem nauki jazdy od co najmniej 3 lat&13Name=Data szkolenia&14Name=Zobowiązuję się do uiszczenia opłaty za kurs 2200 PLN&15Name=Zgody i oświadczenia
&16Name=&17Name=