Kurs na prawo jazdy kat. D + CE – u003cbu003epakiet łączonyu003c/bu003e

Kurs prawa jazdy kategorii D + CE łączony przeznaczony jest dla osób, które posiadają kategorię C prawa jazdy, a chcą kierować autobusem i dodatkowo ciągnąć przyczepę do ciężarówki.

  • 20 godzin zajęć teoretycznych i 40 godzin zajęć praktycznych z kat. D,
  • 25 godzin zajęć praktycznych z kat. CE,
  • materiały szkoleniowe,
  • egzamin wewnętrzny z z kat. D (1x teoria, 1x praktyka) i kat. CE (1x praktyka).
  • Suma godzin 88 | 8850 PLN
Jesteś zainteresowany? Zgłoś się do nas!

Koszt kursu | 8850 PLN

Jazdy uzupełniające

kat. D – 60 min  |  165 PLNrnkat. CE – 60 min  |  165 PLN

Wymagany wiek

24 latrn21 lat * po rozpoczęciu kwalifikacji wstępnej.rnu003cbu003e19 latu003c/bu003e * dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.rnu003cbu003e21 latu003c/bu003e * dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Policji oraz Straży Granicznej.

Warunki niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu

* Profil kandydata na kierowcę – numer PKK do kat. D i CErn* Pozytywny egzamin państwowy z teoriirn* Dowód osobisty do wglądurn* Prawo jazdy kategorii B i Crn* Wniesiona opłatarn* Odpowiedni strój ochronny – zajęcia praktyczne.

Zajęcia praktyczne

u003cp class=u0022font-size-15u0022u003eu003cstrongu003eNa zajęcia praktyczne (jazdę) należy zapewnić sobie odpowiednie obuwie. Zabrania się używania klapek, sandałów, wysokich szpilek.u003c/strongu003ern* Powyższe wymogi obowiązują również na egzaminie państwowym w WORD.u003c/pu003ernu003cstrongu003eZajęcia praktyczne z kat. D u003c/strongu003erezerwowane są po pozytywnym zaliczeniu teoretycznym przez osoby z biura Kobra, zgodnie z dyspozycyjnością instruktorów nauki jazdy (cykl  2/2 i 2/3).rnu003cstrongu003eZajęcia praktyczne z kat. CE u003c/strongu003erezerwowane są samodzielnie przez osobę szkoloną po pozytywnym zaliczeniu teoretycznym w elektronicznym systemie biuro.dobreOSK.pl, zgodnie z dyspozycyjnością instruktorów nauki jazdy (cykl  2/2 i 2/3).rn* u003cstrongu003eNauka rezerwacji i odwoływania zajęću003c/strongu003e u003cstrongu003epraktycznychu003c/strongu003e w elektronicznym systemie odbywa się już na etapie zajęć teoretycznych i przypominana po zaliczeniu teoretycznym.

Zaliczenia teoretyczne

Zaliczenia teoretyczne dopuszczające do zajęć praktycznych (po zakończonej teorii) od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-18:00.rnrnu003cstrongu003eUwaga! zaliczenia teoretyczne są bezpłatne.u003c/strongu003ernrn* zaliczenie teoretyczne – 3 (trzy) testy pod rząd,rn* ilość zaliczeń dziennie – 1 (jeden) x dziennie,rn* dopuszczenie do zajęć praktycznych – dwa testy pozytywne z trzech.