Go drive your life

Informacje rodo

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry

kobra nauka
Klauzule informacyjne związane z RODO
Działając zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia….
Pobierz dokument
Klauzula informacyjna dla kandydatów na kierowców
Klauzula informacyjna dla kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do kursów na prawo jazdy
Pobierz dokument
Klauzula informacyjna dla dzieci oraz rodziców
Klauzula informacyjna dla dzieci oraz rodziców lub opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w kursach
Pobierz dokument
Klauzula informacyjna – instruktor | warsztaty
Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do kursów na instruktora nauki jazdy i warsztatów doskonalenia zawodowego
Pobierz dokument
Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do kursów na kwalifikację zawodową
Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do kursów na kwalifikację zawodową
Pobierz dokument