Kurs na prawo jazdy kat. C – indywidualny

Dla osób, które potrzebują zrobić kurs prawa jazdy w ekspresowym tempie, które żyją bardzo aktywnie i chcą zaoszczędzić swój czas. Dzięki temu, można samemu zaplanować zajęcia teoretyczne i zlecić nam rezerwacje wszystkich zajęć praktycznych.

  • 20 godzin zajęć teoretycznych (w formie wykładów stacjonarnych lub online),
  • materiały szkoleniowe,
  • 30 godzin zajęć praktycznych, rozpisywane (rezerwowane) przez OSK Kobra,
  • egzamin wewnętrzny (1x teoria, 1x praktyka).
  • Suma godzin 52 | 5100 PLN
Jesteś zainteresowany? Zgłoś się do nas!

Koszt kursu | 5100 PLN

Jazdy uzupełniające

60 min  |  150 PLN
pakiet 10 godzin  |  1400 PLN

60 min  |  170 PLN *
pakiet 10 godzin  |  1600 PLN *

* Koszt jazdy dla osób, które nie ukończyły kursu podstawowego oferowanego przez naszą placówkę.

Wymagany wiek

21 lat
18 lat * po rozpoczęciu kwalifikacji wstępnej.
18 lat * dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
19 lat * dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Policji oraz Straży Granicznej.

Warunki niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu

* Profil kandydata na kierowcę – numer PKK
* Dowód osobisty do wglądu
* Prawo jazdy kategorii B
* Wniesiona opłata
* Odpowiedni strój ochronny – zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne

Na zajęcia praktyczne (jazdę) należy zapewnić sobie odpowiednie obuwie. Zabrania się używania klapek, sandałów, wysokich szpilek.
* Powyższe wymogi obowiązują również na egzaminie państwowym w WORD.

Zajęcia praktyczne rezerwowane są po pozytywnym zaliczeniu teoretycznym przez osoby z biura Kobra, zgodnie z dyspozycyjnością osoby szkolonej.


* Nauka odwoływania zajęć praktycznych w elektronicznym systemie odbywa się po pozytywnym zaliczeniu teorii.

Zaliczenia teoretyczne

Zaliczenia teoretyczne dopuszczające do zajęć praktycznych (po zakończonej teorii) od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-18:00.

Uwaga! zaliczenia teoretyczne są bezpłatne.

* zaliczenie teoretyczne – 3 (trzy) testy pod rząd,
* ilość zaliczeń dziennie – 1 (jeden) x dziennie,
* dopuszczenie do zajęć praktycznych – dwa testy pozytywne z trzech.