Go drive your life

Procedury obowiązujące w przedsiębiorstwie KOBRA 01213262P

przestrzeganie procedur nie tylko służy efektywnemu procesowi nauki, ale również jest niezbędnym elementem kształtującym odpowiedzialne podejście kierowcy na samym początku jego kariery. Odpowiedzialne zachowanie na drodze, wynikające z przestrzegania ustalonych norm i procedur, jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

kobra nauka
Ostrzeżenie dla uczestnika szkolenia okresowego
Chcielibyśmy poinformować o kilku istotnych zasadach, które mają kluczowe znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa, poufności danych oraz skuteczności szkolenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się i przestrzeganie poniższych wytycznych:
Pobierz dokument
Ostrzeżenie dla uczestnika szkolenia, kursu – kwalifikacja wstępna
Chcielibyśmy poinformować o kilku istotnych zasadach, które mają kluczowe znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa, poufności danych oraz skuteczności szkolenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się i przestrzeganie poniższych wytycznych:
Pobierz dokument
Ostrzeżenie dla uczestnika szkolenia, kursu – kwalifikacja wstępna przyspieszona
Chcielibyśmy poinformować o kilku istotnych zasadach, które mają kluczowe znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa, poufności danych oraz skuteczności szkolenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się i przestrzeganie poniższych wytycznych:
Pobierz dokument
Ostrzeżenie dla uczestników kursów – kwalifikacja wstępna uzupełniająca
Chcielibyśmy poinformować o kilku istotnych zasadach, które mają kluczowe znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa, poufności danych oraz skuteczności szkolenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się i przestrzeganie poniższych wytycznych:
Pobierz dokument
Ostrzeżenie dla uczestników kursów – kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca
Chcielibyśmy poinformować o kilku istotnych zasadach, które mają kluczowe znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa, poufności danych oraz skuteczności szkolenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się i przestrzeganie poniższych wytycznych:
Pobierz dokument
Klauzule informacyjne związane z RODO
Działając zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia….
Pobierz dokument
Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do kursów na kwalifikację zawodową
Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do kursów na kwalifikację zawodową
Pobierz dokument