Kurs łączony na prawo jazdy kat. C + CE

Kurs łączony przeznaczony jest dla osób, które chcą zostać kierowcą ciężarówki z przyczepą, a nie posiadają prawa jazdy kategorii C i CE.

  • 20 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych z kat. C,
  • 25 godzin zajęć praktycznych z kat. CE,
  • materiały szkoleniowe,
  • egzamin wewnętrzny z kat. C (1x teoria, 1x praktyka) i z kat. CE (1x praktyka).
  • Suma godzin 68
Jesteś zainteresowany? Zgłoś się do nas!

Koszt kursu | 6200 PLN

Jazdy uzupełniające

kat. C – 60 min  |  150 PLN
kat. CE – 60 min  |  165 PLN

Jazdy uzupełniające kat. CE

60 min  |  165 PLN

Wymagany wiek

21 lat
18 lat * po rozpoczęciu kwalifikacji wstępnej.
18 lat * dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
19 lat * dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Policji oraz Straży Granicznej.

Warunki niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu

* Profil kandydata na kierowcę – numer PKK do kat. C i CE
* Dowód osobisty do wglądu
* Prawo jazdy kategorii B
* Wniesiona opłata
* Odpowiedni strój ochronny – zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne

Na zajęcia praktyczne (jazdę) należy zapewnić sobie odpowiednie obuwie. Zabrania się używania klapek, sandałów, wysokich szpilek.
* Powyższe wymogi obowiązują również na egzaminie państwowym w WORD.

Zajęcia praktyczne z kat. C rezerwowane są samodzielnie przez osobę szkoloną po pozytywnym zaliczeniu teoretycznym w elektronicznym systemie biuro.dobreOSK.pl, zgodnie z dyspozycyjnością instruktorów nauki jazdy (cykl  2/2 i 2/3).
Zajęcia praktyczne z kat. CE rezerwowane są po pozytywnym zaliczeniu teoretycznym przez osoby z biura Kobra, zgodnie z dyspozycyjnością instruktorów nauki jazdy (cykl  2/2 i 2/3).
* Nauka rezerwacji i odwoływania zajęć praktycznych w elektronicznym systemie odbywa się już na etapie zajęć teoretycznych i przypominana po zaliczeniu teoretycznym.

Zaliczenia teoretyczne

Zaliczenia teoretyczne dopuszczające do zajęć praktycznych (po zakończonej teorii) od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-18:00.

Uwaga! zaliczenia teoretyczne są bezpłatne.

* zaliczenie teoretyczne – 3 (trzy) testy pod rząd,
* ilość zaliczeń dziennie – 1 (jeden) x dziennie,
* dopuszczenie do zajęć praktycznych – dwa testy pozytywne z trzech.