Jazdy uzupełniające kategorii A | A2 | A1 | AM

Jazdy uzupełniające, dodatkowe

  • 1h – 1 godzina (60 minut)

Jazdy dodatkowe dla kursantów naszej szkoły

kategoria A: 1h – 170 PLN | pakiet 10h – 1600 PLN

kategoria A2: 1h – 170 PLN | pakiet 10h – 1600 PLN

kategoria A1: 1h – 170 PLN | pakiet 10h – 1600 PLN

kategoria AM: 1h – 150 PLN | pakiet 10h – 1400 PLN

Jazdy dodatkowe dla kursantów z innych szkół

kategoria A: 1h – 180 PLN | pakiet 10h – 1700 PLN

kategoria A2: 1h – 180 PLN | pakiet 10h – 1700 PLN

kategoria A1: 1h – 180 PLN | pakiet 10h – 1700 PLN

kategoria AM: 1h – 160 PLN | pakiet 10h – 1500 PLN

Warunki niezbędne do uczestnictwa w zajęciach

* Profil kandydata na kierowcę – nr PKK
* Pisemna zgoda rodzica dot. kat. A1 i AM
* Dowód osobisty (paszport, legitymacja studencka lub szkolna) do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości
* Wniesiona opłata
* Odpowiedni strój ochronny