Jazdy uzupełniające kategorii B | BE

Jazdy uzupełniające, dodatkowe

  • 1h – 1 godzina (60 minut)

Jazdy dodatkowe dla kursantów naszej szkoły

kategoria B: 1h – 120 PLN | pakiet 10h – 1100 PLN

kategoria BE: 1h – 150 PLN | pakiet 10h – 1400 PLN

Jazdy dodatkowe dla kursantów z innych szkół

kategoria B: 1h – 130 PLN | pakiet 10h – 1200 PLN

kategoria BE: 1h – 165 PLN | pakiet 10h – 1550 PLN

Warunki niezbędne do uczestnictwa w zajęciach

* Profil kandydata na kierowcę – nr PKK
* Dowód osobisty (paszport, legitymacja studencka lub szkolna) do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości
* Wniesiona opłata