Jazdy uzupełniające kategorii C | CE

Jazdy uzupełniające, dodatkowe

  • 1h – 1 godzina (60 minut)

Jazdy dodatkowe dla kursantów naszej szkoły

kategoria C : 1h – 150 PLN | pakiet 10h – 1400 PLN

kategoria CE: 1h – 165 PLN | pakiet 10h – 1550 PLN

Jazdy dodatkowe dla kursantów z innych szkół

kategoria C: 1h – 165 PLN | pakiet 10h – 1550 PLN

kategoria CE: 1h – 180 PLN | pakiet 10h – 1700 PLN

Warunki niezbędne do uczestnictwa w zajęciach

* Profil kandydata na kierowcę – nr PKK
* Dowód osobisty do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości
* Wniesiona opłata