Kurs na prawo jazdy kat. AM – bez teorii

Dla osób, które są po pozytywnym egzaminie państwowym z teorii i chcą wykonać pozostałą obowiązkową część zajęć.

  • 4 godziny ćwiczeń z pierwszej pomocy,
  • 20 godzin zajęć praktycznych,
  • 1 godzina egzaminu wewnętrznego z praktyki.
  • Suma godzin 25
Jesteś zainteresowany? Zgłoś się do nas!

Koszt kursu | 2790 PLN

Wymagany wiek

13 lat i 9 msc. – możesz rozpocząć szkolenie
13 lat i 11 msc. – możesz podejść do egzaminu państwowego
14 lat – możesz odebrać prawo jazdy

Warunki niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu

* Profil kandydata na kierowcę – numer PKK
* Pozytywny egzamin państwowy z teorii
* Pisemna zgoda rodzica
* Dowód osobisty (lub paszport, legitymacja studencka, legitymacja szkolna) do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości
* Wniesiona opłata
* Odpowiedni strój ochronny – zajęcia praktyczne.

Pierwsza pomocy

To tylko jedno spotkanie w OSK Kobra na zajęciach z pierwszej pomocy.

Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne rezerwowane są przez osoby z biura Kobra w elektronicznym systemie biuro.dobreOSK.pl, zgodnie z dyspozycyjnością instruktorów nauki jazdy (cykl 2/2 i 2/3).
* Nauka odwoływania zajęć praktycznych w elektronicznym systemie odbywa się po zajęciach z pierwszej pomocy.

Na zajęcia praktyczne (jazdę) należy zapewnić sobie odpowiednie obuwie. Zabrania się używania klapek, sandałów, wysokich szpilek.
* Powyższe wymogi obowiązują również na egzaminie państwowym w WORD.

Jazdy dodatkowe dla kursantów naszej szkoły

kategoria AM :
1h | 150 PLN
pakiet 10 godzin | 1400 PLN

Jazdy dodatkowe dla kursantów z innych szkół

kategoria AM :
1h | 160 PLN
pakiet 10 godzin | 1500 PLN