Kurs na prawo jazdy kat. AM – learningowy

Kurs oferuje większą elastyczność i umożliwia naukę teorii w dowolnym czasie, ale może wymagać większej samodyscypliny.

  • 26 godzin zajęć teoretycznych („e-learning”),
  • 4 godziny zajęć teoretycznych z pierwszej pomocy (stacjonarnych),
  • materiały szkoleniowe,
  • 20 godzin zajęć praktycznych,
  • egzamin wewnętrzny (1x teoria, 1x praktyka).
  • Suma godzin 52
Jesteś zainteresowany? Zgłoś się do nas!

Koszt kursu | 2990 PLN

Wymagany wiek

13 lat i 9 msc. – możesz rozpocząć szkolenie
13 lat i 11 msc. – możesz podejść do egzaminu państwowego
14 lat – możesz odebrać prawo jazdy

Warunki niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu

* Profil kandydata na kierowcę – numer PKK
* Pisemna zgoda rodzica
* Dowód osobisty (lub paszport, legitymacja studencka, legitymacja szkolna) do wglądu w celu potwierdzenia tożsamości
* Wniesiona opłata
* Odpowiedni strój ochronny – zajęcia praktyczne.

Zajęcia teoretyczne

Szkolenie teoretyczne zaczynamy od zajęć e-learningowych na nowoczesnej platformie z kursami podzielonymi na tematyczne moduły. Każdy moduł zawiera narrację lektora, teksty i zdjęcia, ułatwiające zrozumienie zagadnień. Dostęp do platformy jest zapewniony przez 90 dni, z możliwością nauki o dowolnej porze i na różnych urządzeniach: laptopie, tablecie lub smartfonie. Po ukończeniu wyżej wymienionej części musisz jeszcze zaliczyć zajęcia stacjonarne z pierwszej pomocy, które odbywają się w siedzibie Kobry.

Po ukończeniu wszystkich zajęć teoretycznych odbywa się egzamin wewnętrzny z teorii, przeprowadzany w siedzibie OSK KOBRA od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-17:30.

Uwaga

Każda osoba ma prawo podejść do egzaminu wewnętrznego z teorii tylko raz dziennie, a pozytywny wynik umożliwia przystąpienie do zajęć praktycznych.

Zajęcia praktyczne

Zajęcia praktyczne rezerwowane są przez osoby z biura Kobra w elektronicznym systemie biuro.dobreOSK.pl, zgodnie z dyspozycyjnością instruktorów nauki jazdy (cykl 2/2 i 2/3).
* Nauka odwoływania zajęć praktycznych w elektronicznym systemie odbywa się po pozytywny egzaminie wewnętrznym teoretycznym.

Na zajęcia praktyczne (jazdę) należy zapewnić sobie odpowiednie obuwie. Zabrania się używania klapek, sandałów, wysokich szpilek.
* Powyższe wymogi obowiązują również na egzaminie państwowym w WORD.

Jazdy dodatkowe dla kursantów naszej szkoły

kategoria AM :
1h | 150 PLN
pakiet 10 godzin | 1400 PLN

Jazdy dodatkowe dla kursantów z innych szkół

kategoria AM :
1h | 160 PLN
pakiet 10 godzin | 1500 PLN