Kurs łączony na prawo jazdy kat. CE + D – indywidualny

Dla osób, które potrzebują zrobić kurs prawa jazdy w ekspresowym tempie, które żyją bardzo aktywnie i chcą zaoszczędzić swój czas.

  • 25 godzin zajęć praktycznych z kat. CE,
  • 20 godzin zajęć teoretycznych i 40 godzin zajęć praktycznych z kat. D,
  • materiały szkoleniowe,
  • egzamin wewnętrzny z kat. CE (1x praktyka) i z kat. D (1x teoria, 1x praktyka).
  • Suma godzin 88
Jesteś zainteresowany? Zgłoś się do nas!

Koszt kursu | 9200 PLN

Wymagany wiek

24 lat
21 lat * po rozpoczęciu kwalifikacji wstępnej.
19 lat * dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
21 lat * dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Policji oraz Straży Granicznej.

Warunki niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu

* Profil kandydata na kierowcę – numer PKK do kat. CE i D
* Pozytywny egzamin państwowy z teorii
* Dowód osobisty do wglądu
* Prawo jazdy kategorii B i C
* Wniesiona opłata
* Odpowiedni strój ochronny – zajęcia praktyczne

Schemat realizacji szkolenia

1. zajęcia teoretyczne z kat. D
2. egzamin wewnętrzny teoretyczny z kat. D
3. zajęcia praktyczne z kat. D (zgodnie z dyspozycyjnością osoby szkolonej)
4. zajęcia praktyczne z kat. CE (zgodnie z dyspozycyjnością osoby szkolonej)
5. egzamin wewnętrzny praktyczny z kat. D
6. egzamin wewnętrzny praktyczny z kat. CE

2a.13) Za szkolenie prowadzone równolegle (łączone), o którym mowa w ust. 2 pkt 2, uznaje się szkolenie prowadzone w tym samym czasie i przez ten sam podmiot. Zmniejszenie liczby godzin zajęć, odpowiednio teoretycznych lub praktycznych, następuje wyłącznie w przypadku, jeżeli szkolenia prowadzone równolegle zakończyły się przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego na prawo jazdy przez osobę szkoloną w zakresie jednej z kategorii prawa jazdy wchodzącej w zakres szkolenia.