Kurs łączony na prawo jazdy kat. D + C – indywidualny

Dla osób, które potrzebują zrobić kurs prawa jazdy w ekspresowym tempie, które żyją bardzo aktywnie i chcą zaoszczędzić swój czas.

  • 15 godzin zajęć teoretycznych i 40 godzin zajęć praktycznych z kat. D,
  • 15 godzin zajęć teoretycznych i 20 godzin zajęć praktycznych z kat. C,
  • materiały szkoleniowe,
  • egzamin wewnętrzny z kat. D (1x teoria, 1x praktyka) i z kat. C (1x teoria, 1x praktyka).
  • Suma godzin 94
Jesteś zainteresowany? Zgłoś się do nas!

Koszt kursu | 8480 PLN

Wymagany wiek

24 lat
21 lat * po rozpoczęciu kwalifikacji wstępnej.
19 lat * dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
21 lat * dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami Policji oraz Straży Granicznej.

Warunki niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu

* Profil kandydata na kierowcę – numer PKK do kat. D i C
* Dowód osobisty do wglądu
* Prawo jazdy kategorii B
* Wniesiona opłata
* Odpowiedni strój ochronny – zajęcia praktyczne

Schemat realizacji szkolenia

1. zajęcia teoretyczne z kat. D
2. zajęcia teoretyczne z kat. C
3. egzamin wewnętrzny teoretyczny z kat. D
4. egzamin wewnętrzny teoretyczny z kat. C
5. zajęcia praktyczne z kat. D
6. zajęcia praktyczne z kat. C
7. egzamin wewnętrzny praktyczny z kat. D
8. egzamin wewnętrzny praktyczny z kat. C

2a.13) Za szkolenie prowadzone równolegle (łączone), o którym mowa w ust. 2 pkt 2, uznaje się szkolenie prowadzone w tym samym czasie i przez ten sam podmiot. Zmniejszenie liczby godzin zajęć, odpowiednio teoretycznych lub praktycznych, następuje wyłącznie w przypadku, jeżeli szkolenia prowadzone równolegle zakończyły się przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego na prawo jazdy przez osobę szkoloną w zakresie jednej z kategorii prawa jazdy wchodzącej w zakres szkolenia.