Eventy

Dla kierowców u003cstrongu003epowyżej 23 rokuu003c/strongu003e życia, którzy uzyskali kwalifikację wstępną przyspieszoną dla prawa jazdy kategorii C, CE, C1, C1E i zamierzają wykonywać u003cstrongu003eprzewozy osóbu003c/strongu003e.

  • 32,5 godziny zajęć teoretycznych w formie „e-learning” w OSK Kobra
  • 2,5 godziny zajęć praktycznych z części specjalistycznej w ruchu drogowym
  • Suma godzin | 35
Jesteś zainteresowany? Zgłoś się do nas!

Koszt szkolenia | 1200 PLN

Wymagany wiek

powyżej 23 roku życia

Warunki niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu

* Profil kierowcy zawodowego – numer PKZrn* Pozytywny wynik z testu państwowego z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kategorii C, CE, C1, C1Ern* Dowód osobisty prawo jazdy do wglądurn* Wniesiona opłata

Profil Kierowcy Zawodowego – PKZ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do kursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają u003cstrongu003eprofil kierowcy zawodowegou003c/strongu003e – u003cstrongu003ePKZu003c/strongu003e wydany na podstawie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy zgodnie z art. 39j i 39k Ustawy o transporcie drogowym. Profil kierowcy zawodowego pobrać można w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania kandydata na kierowcę zawodowego.

Test kwalifikacyjny – egzamin państwowy

Testy kwalifikacyjne dla kierowców zawodowych przeprowadzane są przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego – WORD.