Kwalifikacja wstępna D, DE, D1, D1E – kurs indywidualny

Dla kandydatów na kierowców, którzy nie posiadają prawo jazdy kat. D, DE, D1, D1E i nie uzyskali odpowiedniego wieku, ale chcą uzyskać świadectwo kwalifikacji zawodowej celem przystąpienia do kursu na prawo jazdy kat. D, DE, D1, D1E przed ukończeniem 23 roku życia. Możliwość szkolenia na odległość.

  • 195 godzin szkolenia teoretycznego w formie zajęć online – nauczanie na odległość
  • 65 godzin szkolenia teoretycznego w formie „e-learning” w OSK Kobra
  • 16 godzin zajęć praktycznych z części specjalistycznej w ruchu drogowym i 4 godziny jazd w warunkach specjalnychrn
  • Suma godzin | 280
Jesteś zainteresowany? Zgłoś się do nas!

Koszt szkolenia | 5630 PLN

Wymagany wiek

poniżej 23 roku życia

Warunki niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu

* Profil kierowcy zawodowego – numer PKZ
* Dowód osobisty prawo jazdy do wglądu
* Wniesiona opłata

Profil Kierowcy Zawodowego – PKZ

Testy kwalifikacyjne dla kierowców zawodowych przeprowadzane są przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego – WORD.

Test kwalifikacyjny – egzamin państwowy

Testy kwalifikacyjne dla kierowców zawodowych przeprowadzane są przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego – WORD.rnu003cdiv class=u0022szkolenie-tresc__itemu002du002ddescu0022u003ernrnu0026nbsp;rnrnu003c/divu003e