Kwalifikacja wstępna przyspieszona C, CE, C1, C1E – kurs indywidualny

Dla kandydatów na kierowców i kierowców powyżej 21 roku życia, którzy uzyskali, bądź uzyskają prawo jazdy kat. C, CE, C1, C1E  po 10.09.2009 r. Możliwość szkolenia na odległość.

  • 97 godzin szkolenia teoretycznego w formie zajęć online – nauczanie na odległość
  • 33 godziny szkolenia teoretycznego w formie „e-learning” w OSK Kobra
  • 8 godzin zajęć praktycznych z części specjalistycznej w ruchu drogowym i 2 godziny jazd w warunkach specjalnych
  • Suma godzin | 140
Jesteś zainteresowany? Zgłoś się do nas!

Koszt szkolenia | 4300 PLN

Wymagany wiek

powyżej 21 roku życia

Warunki niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu

* Profil kierowcy zawodowego – numer PKZ
* Dowód osobisty prawo jazdy do wglądu
* Wniesiona opłata

Profil Kierowcy Zawodowego – PKZ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do kursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają profil kierowcy zawodowegoPKZ wydany na podstawie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy zgodnie z art. 39j i 39k Ustawy o transporcie drogowym. Profil kierowcy zawodowego pobrać można w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania kandydata na kierowcę zawodowego.

Test kwalifikacyjny – egzamin państwowy

Testy kwalifikacyjne dla kierowców zawodowych przeprowadzane są przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego – WORD.