Kwalifikacja wstępna uzupełniająca C, CE, C1, C1E – kurs standardowy

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca C, CE, C1, C1E  dla kierowców poniżej 21 roku życia, którzy uzyskali kwalifikację wstępną dla prawa jazdy kategorii D, DE, D1, D1E i zamierzają wykonywać przewozy samochodem ciężarowym.

  • 65 godzin zajęć teoretycznych (5 modułów – learning w OSK),
  • 5 godzin zajęć praktycznych z części specjalistycznej w ruchu drogowym
  • Suma godzin | 70
Jesteś zainteresowany? Zgłoś się do nas!

Koszt szkolenia | 2250 PLN

Warunki niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu

* Wniesiona opłata
* Poniżej 21 lat
* Posiadanie prawa jazdy kategorii B i D
* Posiadanie profilu kierowcy zawodowego (PKZ) dla kategorii C

Uwaga! w nr PKZ musi widnieć informacja o uzyskaniu kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kategorii D, DE, D1, D1E

 

Procedury, ostrzeżenia

Pragniemy poinformować o kluczowych zasadach dotyczących bezpieczeństwa podczas szkolenia, ochrony poufności danych oraz skuteczności procesu edukacyjnego. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi procedur i ich ścisłe przestrzeganie. więcej

Zajęcia teoretyczne

Szkolenie teoretyczne można realizować wyłącznie na terenie naszego OSK, korzystając z urządzeń dostarczonych przez nasz ośrodek.

Zajęcia teoretyczne realizowane są za pomocą nowoczesnej platformy e-learningowej, oferującej kursy podzielone na 5 tematycznych modułów (co daje 65 godzin szkolenia). Każdy moduł zawiera narrację lektora, teksty oraz zdjęcia, które ułatwiają zrozumienie omawianych zagadnień.

Po ukończeniu części teoretycznej rozpoczyna się część praktyczna.

Profil Kierowcy Zawodowego – PKZ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do kursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają profil kierowcy zawodowegoPKZ wydany na podstawie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy zgodnie z art. 39j i 39k Ustawy o transporcie drogowym. Profil kierowcy zawodowego pobrać można w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania kandydata na kierowcę zawodowego.

Test kwalifikacyjny – egzamin państwowy

Testy kwalifikacyjne dla kierowców zawodowych przeprowadzane są przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego – WORD.