Szkolenie okresowe C, CE, C1, C1E – kurs indywidualny

Dla kierowców posiadających prawo jazdy kategorii C1, C1E, C, CE, wydane do dnia 10 września 2009 r., lub tych, którzy uzyskali już świadectwo kwalifikacji zawodowej i chcą przedłużyć jego ważność o kolejne 5 lat.

  • 7 godzin zajęć teoretycznych (1 moduł – learning w domu),
  • 24,5 godziny zajęć teoretycznych (3,5 modułu – learning w OSK),
  • 3,5 godziny – zajęcia w postaci ćwiczeń (0,5 modułu w OSK),
  • Suma: 35 godzin zajęć (5 modułów)
Jesteś zainteresowany? Zgłoś się do nas!

Koszt kursu | 750 PLN

Warunki niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu

* Wniesiona opłata
* Posiadanie profilu kierowcy zawodowego (PKZ)
* Dowód osobisty, prawo jazdy do wglądu

Procedury, ostrzeżenia

Pragniemy poinformować o kluczowych zasadach dotyczących bezpieczeństwa podczas szkolenia, ochrony poufności danych oraz skuteczności procesu edukacyjnego. Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi procedur i ich ścisłe przestrzeganie. więcej

Zajęcia teoretyczne i ćwiczenia

Zajęcia realizowane są przy użyciu nowoczesnej platformy e-learningowej, która obejmuje 5 modułów tematycznych, łącznie trwających 35 godzin.

W przypadku kursu indywidualnego, 1 moduł (7 godzin) odbywa się w domu, natomiast pozostałe 4 moduły (28 godzin) przeprowadzane jest w naszym Ośrodku Szkolenia Kierowców, z wykorzystaniem sprzętu dostarczonego przez nasz ośrodek.

Uwaga! Czas szkolenia

* dziennie maksymalnie 7 godzin
* minimalny okres szkolenia 5 dni po 7 godzin

 

Profil Kierowcy Zawodowego – PKZ

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do kursu mogą przystąpić kandydaci, którzy posiadają profil kierowcy zawodowegoPKZ wydany na podstawie orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowcy zgodnie z art. 39j i 39k Ustawy o transporcie drogowym. Profil kierowcy zawodowego pobrać można w Wydziale Komunikacji właściwym dla miejsca zamieszkania kandydata na kierowcę zawodowego.

Test kwalifikacyjny – egzamin państwowy

Nie dotyczy