Instruktor nauki jazdy kat. A – kurs stacjonarny

Instruktor nauki jazdy kat. A – kurs stacjonarny

Kurs stacjonarny dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kategorii A. Jest to szkolenie kwalifikacyjne podstawowe obejmujące zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne w ośrodku szkolenia kierowców KOBRA.

 • 130 godzin zajęć teoretycznych w formie wykładów stacjonarnych
 • 74 godziny zajęć praktycznych
 • egzamin wewnętrzny
 • materiały szkoleniowe
 • Suma godzin | 204
Jesteś zainteresowany? Zgłoś się do nas!

Koszt kursu | 5100 PLN

Wymagania wobec kandydata na instruktora

Sięgając do przepisów Ustawy o kierujących pojazdami (art. 33 ust. 1), kandydatem na instruktora nauki jazdy może zostać osoba, która:

* posiada co najmniej podstawowe wykształcenie
* posiada dokument prawo jazdy kategorii A od 2 lat
* posiada
ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora
* posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora
* posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

*  Prawidłowo wypełniona deklaracja,
*  Wniesiona opłata (jednorazowa lub ratalna).

Najpóźniej trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia należy dostarczyć do  ośrodku szkolenia kierowców KOBRA:

*  badania lekarskie (orzeczenie psychologiczne i orzeczenie lekarskie),
*  zaświadczenie o niekaralności,
*  ksero prawa jazdy

Zajęcia teoretyczne

Część teoretyczna składa się z co najmniej 130 godzin lekcyjnych (30×45 min.). Zajęcia są prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń, które mają zaznajomić Państwa następującymi zagadnieniami z przedmiotów takich jak:
psychologia, metodyka nauczania, prawo o ruchu drogowym, bezpieczeństwo ruchu drogowego, technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu, technika i taktyka jazdy, zasady prowadzenia ośrodka szkolenia, praktyka instruktorska.

Ćwiczenia czyli testy online – nauka, poszerzą Twój proces szkoleniowy we własnym tempie i w wybranym przez siebie czasie.

 

Zajęcia praktyczne

Po zakończonej części teoretycznej przechodzimy do praktyki instruktorskiej oraz techniki i taktyki jazdy.

Praktyka instruktorska to pokaz przeprowadzenia zajęć teoretycznych dla kandydatów na kierowców, prezentacja prowadzenia zajęć teoretycznych, obserwacja zajęć teoretycznych prowadzonych w osk, prezentacja prowadzenia zajęć praktycznych, obserwacja zajęć praktycznych prowadzonych w osk,  prowadzenie zajęć praktycznych prowadzonych w osk na placu manewrowym, prowadzenie zajęć praktycznych prowadzonych w osk w ruchu drogowym

Technika i taktyka jazdy realizowane są w ośrodku doskonalenia techniki jazdy Motopark Toruń.

Instruktor nauki jazdy kat. B – kurs stacjonarny

Instruktor nauki jazdy kat. B – kurs stacjonarny

Kurs stacjonarny dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kategorii B. Jest to szkolenie kwalifikacyjne podstawowe obejmujące zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne w ośrodku szkolenia kierowców KOBRA.

 • 130 godzin zajęć teoretycznych w formie wykładów stacjonarnych
 • 94 godziny zajęć praktycznych
 • egzamin wewnętrzny
 • materiały szkoleniowe
 • Suma godzin | 224
Jesteś zainteresowany? Zgłoś się do nas!

Koszt kursu | 5100 PLN

Wymagania wobec kandydata na instruktora

Sięgając do przepisów Ustawy o kierujących pojazdami (art. 33 ust. 1), kandydatem na instruktora nauki jazdy może zostać osoba, która:

* posiada co najmniej podstawowe wykształcenie
* posiada dokument prawo jazdy kategorii B od 2 lat
* posiada
ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora
* posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora
* posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

*  Prawidłowo wypełniona deklaracja,
*  Wniesiona opłata (jednorazowa lub ratalna).

Najpóźniej trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia należy dostarczyć do  ośrodku szkolenia kierowców KOBRA:

*  badania lekarskie (orzeczenie psychologiczne i orzeczenie lekarskie),
*  zaświadczenie o niekaralności,
*  ksero prawa jazdy

Zajęcia teoretyczne

Część teoretyczna składa się z co najmniej 130 godzin lekcyjnych (30×45 min.). Zajęcia są prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń, które mają zaznajomić Państwa następującymi zagadnieniami z przedmiotów takich jak:
psychologia, metodyka nauczania, prawo o ruchu drogowym, bezpieczeństwo ruchu drogowego, technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu, technika i taktyka jazdy, zasady prowadzenia ośrodka szkolenia, praktyka instruktorska.

Ćwiczenia czyli testy online – nauka, poszerzą Twój proces szkoleniowy we własnym tempie i w wybranym przez siebie czasie.

 

Zajęcia praktyczne

Po zakończonej części teoretycznej przechodzimy do praktyki instruktorskiej oraz techniki i taktyki jazdy.

Praktyka instruktorska to pokaz przeprowadzenia zajęć teoretycznych dla kandydatów na kierowców, prezentacja prowadzenia zajęć teoretycznych, obserwacja zajęć teoretycznych prowadzonych w osk, prezentacja prowadzenia zajęć praktycznych, obserwacja zajęć praktycznych prowadzonych w osk,  prowadzenie zajęć praktycznych prowadzonych w osk na placu manewrowym, prowadzenie zajęć praktycznych prowadzonych w osk w ruchu drogowym

Technika i taktyka jazdy realizowane są w ośrodku doskonalenia techniki jazdy Motopark Toruń.

Instruktor nauki jazdy kat. C – kurs stacjonarny

Instruktor nauki jazdy kat. C – kurs stacjonarny

Szkolenie kwalifikacyjne uzupełniające (rozszerzenie uprawnień) dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kategorii C, obejmujące zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne w ośrodku szkolenia kierowców KOBRA.

 • 10 godzin zajęć teoretycznych w formie wykładów stacjonarnych
 • 94 godziny zajęć praktycznych
 • egzamin wewnętrzny
 • materiały szkoleniowe
 • Suma godzin | 104
Jesteś zainteresowany? Zgłoś się do nas!

Koszt kursu | 3700 PLN

Wymagania wobec kandydata na instruktora

Sięgając do przepisów Ustawy o kierujących pojazdami (art. 33 ust. 1), kandydatem na instruktora nauki jazdy może zostać osoba, która:

* posiada co najmniej podstawowe wykształcenie
* posiada dokument prawo jazdy kategorii C przez okres co najmniej 1 roku
* posiada uprawnienia instruktora nauki jazdy kategorii B od 3 lat
* posiada
ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora
* posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora
* posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

*  Prawidłowo wypełniona deklaracja,
*  Wniesiona opłata (jednorazowa lub ratalna).

Najpóźniej trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia należy dostarczyć do  ośrodku szkolenia kierowców KOBRA:

*  badania lekarskie (orzeczenie psychologiczne i orzeczenie lekarskie),
*  zaświadczenie o niekaralności,
*  ksero legitymacji instruktora nauki jazdy,
*  ksero prawa jazdy

Zajęcia teoretyczne

Część teoretyczna składa się z co najmniej 10 godzin lekcyjnych (30×45 min.). Zajęcia są prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń, które mają za zadanie przypomnieć podstawy z psychologi i metodyki nauczania, a także techniki i taktyki jazdy, techniki kierowania pojazdem i obsługa pojazdu.

Ćwiczenia czyli testy online – nauka, poszerzą Twój proces szkoleniowy we własnym tempie i w wybranym przez siebie czasie.

Zajęcia praktyczne

Po zakończonej części teoretycznej przechodzimy do praktyki instruktorskiej oraz techniki i taktyki jazdy.

Praktyka instruktorska to pokaz przeprowadzenia zajęć teoretycznych dla kandydatów na kierowców, prezentacja prowadzenia zajęć teoretycznych, obserwacja zajęć teoretycznych prowadzonych w osk, prezentacja prowadzenia zajęć praktycznych, obserwacja zajęć praktycznych prowadzonych w osk,  prowadzenie zajęć praktycznych prowadzonych w osk na placu manewrowym, prowadzenie zajęć praktycznych prowadzonych w osk w ruchu drogowym

Technika i taktyka jazdy realizowane są w ośrodku doskonalenia techniki jazdy Motopark Toruń.

Instruktor nauki jazdy kat. CE – kurs stacjonarny

Instruktor nauki jazdy kat. CE – kurs stacjonarny

Szkolenie kwalifikacyjne uzupełniające (rozszerzenie uprawnień) dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kategorii CE, obejmujące zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne w ośrodku szkolenia kierowców KOBRA.

 • 10 godzin zajęć teoretycznych w formie wykładów stacjonarnych
 • 79 godziny zajęć praktycznych
 • egzamin wewnętrzny
 • materiały szkoleniowe
 • Suma godzin | 89
Jesteś zainteresowany? Zgłoś się do nas!

Koszt kursu | 3700 PLN

Wymagania wobec kandydata na instruktora

Sięgając do przepisów Ustawy o kierujących pojazdami (art. 33 ust. 1), kandydatem na instruktora nauki jazdy może zostać osoba, która:

* posiada co najmniej podstawowe wykształcenie
* posiada dokument prawo jazdy kategorii CE przez okres co najmniej 1 roku
* posiada uprawnienia instruktora nauki jazdy kategorii B od 3 lat
* posiada
ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora
* posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora
* posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

*  Prawidłowo wypełniona deklaracja,
*  Wniesiona opłata (jednorazowa lub ratalna).

Najpóźniej trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia należy dostarczyć do  ośrodku szkolenia kierowców KOBRA:

*  badania lekarskie (orzeczenie psychologiczne i orzeczenie lekarskie),
*  zaświadczenie o niekaralności,
*  ksero legitymacji instruktora nauki jazdy,
*  ksero prawa jazdy

Zajęcia teoretyczne

Część teoretyczna składa się z co najmniej 10 godzin lekcyjnych (30×45 min.). Zajęcia są prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń, które mają za zadanie przypomnieć podstawy z psychologi i metodyki nauczania, a także techniki i taktyki jazdy, techniki kierowania pojazdem i obsługa pojazdu.

Ćwiczenia czyli testy online – nauka, poszerzą Twój proces szkoleniowy we własnym tempie i w wybranym przez siebie czasie.

Zajęcia praktyczne

Po zakończonej części teoretycznej przechodzimy do praktyki instruktorskiej oraz techniki i taktyki jazdy.

Praktyka instruktorska to pokaz przeprowadzenia zajęć teoretycznych dla kandydatów na kierowców, prezentacja prowadzenia zajęć teoretycznych, obserwacja zajęć teoretycznych prowadzonych w osk, prezentacja prowadzenia zajęć praktycznych, obserwacja zajęć praktycznych prowadzonych w osk,  prowadzenie zajęć praktycznych prowadzonych w osk na placu manewrowym, prowadzenie zajęć praktycznych prowadzonych w osk w ruchu drogowym

Technika i taktyka jazdy realizowane są w ośrodku doskonalenia techniki jazdy Motopark Toruń.

Instruktor nauki jazdy kat. D – kurs stacjonarny

Instruktor nauki jazdy kat. D – kurs stacjonarny

Szkolenie kwalifikacyjne uzupełniające (rozszerzenie uprawnień) dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy kategorii D, obejmujące zajęcia teoretyczne i zajęcia praktyczne w ośrodku szkolenia kierowców KOBRA.

 • 10 godzin zajęć teoretycznych w formie wykładów stacjonarnych
 • 89 godziny zajęć praktycznych
 • egzamin wewnętrzny
 • materiały szkoleniowe
 • Suma godzin | 99
Jesteś zainteresowany? Zgłoś się do nas!

Koszt kursu | 3900 PLN

Wymagania wobec kandydata na instruktora

Sięgając do przepisów Ustawy o kierujących pojazdami (art. 33 ust. 1), kandydatem na instruktora nauki jazdy może zostać osoba, która:

* posiada co najmniej podstawowe wykształcenie
* posiada dokument prawo jazdy kategorii D przez okres co najmniej 1 roku
* posiada uprawnienia instruktora nauki jazdy kategorii B od 3 lat
* posiada
ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania zawodu instruktora
* posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu instruktora
* posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

Warunki uczestnictwa w szkoleniu

*  Prawidłowo wypełniona deklaracja,
*  Wniesiona opłata (jednorazowa lub ratalna).

Najpóźniej trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia należy dostarczyć do  ośrodku szkolenia kierowców KOBRA:

*  badania lekarskie (orzeczenie psychologiczne i orzeczenie lekarskie),
*  zaświadczenie o niekaralności,
*  ksero legitymacji instruktora nauki jazdy,
*  ksero prawa jazdy

Zajęcia teoretyczne

Część teoretyczna składa się z co najmniej 10 godzin lekcyjnych (30×45 min.). Zajęcia są prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń, które mają za zadanie przypomnieć podstawy z psychologi i metodyki nauczania, a także techniki i taktyki jazdy, techniki kierowania pojazdem i obsługa pojazdu.

Ćwiczenia czyli testy online – nauka, poszerzą Twój proces szkoleniowy we własnym tempie i w wybranym przez siebie czasie.

Zajęcia praktyczne

Po zakończonej części teoretycznej przechodzimy do praktyki instruktorskiej oraz techniki i taktyki jazdy.

Praktyka instruktorska to pokaz przeprowadzenia zajęć teoretycznych dla kandydatów na kierowców, prezentacja prowadzenia zajęć teoretycznych, obserwacja zajęć teoretycznych prowadzonych w osk, prezentacja prowadzenia zajęć praktycznych, obserwacja zajęć praktycznych prowadzonych w osk,  prowadzenie zajęć praktycznych prowadzonych w osk na placu manewrowym, prowadzenie zajęć praktycznych prowadzonych w osk w ruchu drogowym

Technika i taktyka jazdy realizowane są w ośrodku doskonalenia techniki jazdy Motopark Toruń.